Tài liệu

Thang máy Xuân Hòa
Tài liệu

Thang máy Mitsubishi có nhiều tiêu chuẩn đánh giá chất lượng an toàn khác nhau. Tùy theo loại thang, mục đích sử dụng mà thang máy có các thang tiêu chuẩn riêng. Thang máy là sản phẩm vận chuyển người và hàng trong tòa nhà cao tầng nên tiêu chí an toàn được đặt lên cao nhất. An toàn quyết định đến chất lượng và uy tín của công ty thang máy Mitsubishi

Phone 0944.114.999
Zalo
Hotline